Punkt i protokollet
PR
66
2015 rd
Plenum
Onsdag 18.11.2015 kl. 14.06—19.11
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 29 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 19.11.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2015. 
Senast publicerat 17.8.2016 11:26