Senast publicerat 05-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 66/2019 rd Plenum Tisdag 19.11.2019 kl. 13.59—19.56

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 38/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2019 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.11.2019. 

Debatt
19.32 
Mirka Soinikoski vihr :

Arvoisa puhemies! Viime hallituskaudella säädettiin kirurgian keskittämisasetus ja päivystysasetus. Ne muuttivat sairaalatoimintaa eri puolilla Suomea, kun useimmissa aluesairaaloissa kiellettiin anestesiaa vaativa leikkaustoiminta vuoden 2018 alussa. Samalla keskussairaaloille tuli paljon lisätoimenpiteitä ilman vastaavia lisäresursseja. Reilu vuosi sitten arvioitiin Turun yliopistollisen keskussairaalan yltävän ainoana niin sanottuna laajan päivystyksen sairaalana päivystysasetuksen mukaisiin tosiasiallisiin vaatimuksiin. Tällä hetkellä tähän niin sanottuun laajan päivystyksen vaatimustasoon yltänee ehkä kolmasosa laajan päivystyksen sairaaloista. Asetusta on alusta asti kritisoitu, ja tiedossa on, että pienimmät laajoista sairaaloista eivät tule asetuksen vaatimustasoon yltämään. Vaasa pääsi mukaan laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Väestöpohjaltaan saman kokoluokan keskussairaaloissa Hämeenlinnassa ja Kotkassa päivystystoiminta jatkuu kuten tähänkin saakka. Toiminta näissä sairaaloissa on jopa laajempaa ja kustannustehokkaampaa kuin osassa nykyisistä laajan päivystyksen sairaaloista.  

Arvoisa puhemies! Osa tehdyistä uudistuksista on perusteltavissa kestävästi potilasturvallisuudella ja hoidon laadulla, mutta suurin osa näistä asetuksista oli pesunkestävää aluepolitiikkaa. Väestöennusteet, syntyvyys ja sote-menojen kehityskulku huomioiden päivystysasetus pitänee ottaa uuteen tarkasteluun enemmin tai myöhemmin. Myös kirurgian keskittämisasetuksen vaikutusarviointi pitäisi tehdä esimerkiksi osana sote-ratkaisun jatkovalmistelua. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.