Punkt i protokollet
PR
82
2015 rd
Plenum
Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 
Under debatten har Sirpa Paatero understödd av Outi Alanko-Kahiluoto framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. 
Thomas Blomqvist har understödd av Eva Biaudet framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet "ja", Sirpa Paateros förslag till uttalande "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 58 nej, 8 avstår; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Thomas Blomqvists förslag till uttalande "nej". Omröstningsresultat: 119 ja, 67 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.2.2017 16:22