Riksdagens skrivelse
RSk
8
2018 rd
Riksdagen
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017
B 1/2018 rd
B 19/2017 rd
Ärende
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017 (B 1/2018 rd). 
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017 (B 19/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 1/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelserna.  
Helsingfors 2.5.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 4.5.2018 12:57