EÄ 10/2017 rd

Hur integrationen fungerar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum21.02.2017
Utarbetarerevisionsutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum23.01.2019
Riksdagen godkände det i revisionsutskottets betänkande om det egna ärendet EÄ 10/2017 rd varande ställningstagandet. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum23.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum24.01.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum25.01.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
Behandlingen avslutad22.01.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsociala utgifter  inriktningar   
Senast publicerat 28.3.2019 11:37