RP 22/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer
Stadfäst04.12.2015
Författningssamlingen1384/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Stadfäst04.12.2015
Författningssamlingen1385/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 7 b § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
Stadfäst04.12.2015
Författningssamlingen1386/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Stadfäst04.12.2015
Författningssamlingen1387/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
Stadfäst04.12.2015
Författningssamlingen1388/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 4
Överlämnats
Datum17.09.2015
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisnings- och kulturminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.09.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum23.09.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum18.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 22/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum24.11.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 22/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum24.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum30.11.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum01.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.09.2015
Behandlingen avslutad17.11.2015
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordyrkesexamina  likvärdighet mellan examensbevis  högskoleexamina  examina  behörighet  direktiv  yrken  arbetskraftens rörlighet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 9.9.2016 08:50