RP 301/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av tobakslagen
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen248/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandejurist
Laura  Terho
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum18.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 301/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum25.01.2019
Riksdagen godkände lagförslageti proposition RP 301/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum30.01.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum01.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.12.2018
Behandlingen avslutad17.01.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtobaksprodukter  förpackningar  minuthandel  förpackningsmärkningar  spårning  EU-länder  äkthet  förordningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 28.2.2019 14:58