RP 301/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeFörsta behandlingen
Första behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av tobakslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandejurist
Laura  Terho
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum18.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 301/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.12.2018
Behandlingen avslutad17.01.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtobaksprodukter  förpackningar  minuthandel  förpackningsmärkningar  spårning  EU-länder  äkthet  förordningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 22.1.2019 17:43