RP 41/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identitetskort och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om identitetskort
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen663/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen664/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen665/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 4 kap. 8 och 10 § i konkurslagen
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen666/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 5 kap. 2 och 3 § i tvångsmedelslagen
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen667/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum07.04.2016
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum14.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 41/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 41/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum29.06.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum30.06.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.04.2016
Behandlingen avslutad09.06.2016
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordidentitetskort  elektronisk ärendehantering  polisinrättningar  representationer  igenkännande  utlänningar  digitala certifikat  kundservice  verkställighet  informationssystem  elektroniska ID-kort  fingeravtryck  Befolkningsregistercentralen 
Senast publicerat 1.3.2017 15:02