RP 49/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om företagshemligheter
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen595/2018
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen596/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 kap. 4 och 5 § i arbetsavtalslagen
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen597/2018
Rubrik4 Lag om upphävande av lagen om ändring av 7 kap. 4 § i rättegångsbalken
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen598/2018
BeslutGodkänts
Rubrik5 Lag om ändring av rättegångsbalken
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen599/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 111
Överlämnats
Datum12.04.2018
Undertecknarenäringsminister
Mika  Lintilä
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Paula  Laine-Nordström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum24.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.06.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-115. i proposition RP 49/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 116. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.06.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-115. i proposition RP 49/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 116. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.06.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-115. i proposition RP 49/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 116. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.07.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.07.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.04.2018
Behandlingen avslutad19.06.2018
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordaffärshemlighet  rättsskydd  direktiv  tvistemål  tingsrätter  marknadsrätt  befogenhet  forum (domstolar)  industriellt rättsskydd  upphovsrätt  yttrandefrihet  arbetsavtal  yrkeshemlighet  tystnadsplikt  företagsverksamhet  missbruk  skadestånd  Europeiska unionen 
Senast publicerat 4.10.2019 11:13