Plenarprotokollets huvudsida
PR
108
2016 rd
Plenum
Torsdag 27.10.2016 kl. 16.00—20.13
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.13. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—20.13). 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-86830
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
kommunikationsminister
Anne
Berner
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
näringsminister
Olli
Rehn
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
finansminister
Petteri
Orpo
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
inrikesminister
Paula
Risikko
utrikesminister
Timo
Soini
statsminister
Juha
Sipilä
Muntlig fråga om nedskärningarna i läkemedelsersättningarna till diabetiker (Anneli Kiljunen sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om användningen av tung brännolja i det arktiska området (Johanna Karimäki gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nollavtal (Kari Uotila vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om en reform av familjeledigheten (Mikaela Nylander sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 153/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-22. i proposition RP 115/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 23. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 kap. i aktiebolagslagen
Lagmotion
Mikko
Kärnä
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fiske
Lagmotion
Mikko
Kärnä
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 85 § i mervärdesskattelagen
Lagmotion
Jaana
Pelkonen
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Antero
Vartia
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i fordonsskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 106 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition
Budgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-461/2016 rd till finansutskottet. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 28.10.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.13. 
Senast publicerat 12.4.2017 15:24