Plenarprotokollets huvudsida
PR
44
2015 rd
Plenum
Fredag 2.10.2015 kl. 13.05—17.28
Plenum började kl. 13.05. Plenum avbröts kl. 13.32. Plenum fortsatte kl. 15.46. Plenum avslutades kl. 17.28. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (13.05—13.32 och 15.46—17.28) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-14988
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 1.10.2015 lämnat regeringens propositioner RP 54-60/2015 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 132, 133, 135-141, 146, 154, 162/2015 rd har anlänt till riksdagen. 
Statsrådets meddelande till riksdagen om åtgärder som stärker kostnadskonkurrenskraften
Statsrådets meddelande
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-15019
Bilaga 3A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättelse av beskattningen utifrån uppgifter som lämnats på eget initiativ år 2016
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över rättstolkar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om spårbunden stadstrafik
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer och lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen.. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 6.10.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 17.28. 
Senast publicerat 3.12.2015 10:18