Punkt i protokollet
PR
43
2018 rd
Plenum
Fredag 27.4.2018 kl. 13.01—13.59
16
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 
Senast publicerat 27.4.2018 15:30