Punkt i protokollet
PR
63
2015 rd
Plenum
Torsdag 12.11.2015 kl. 15.59—19.19
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 14 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 13.11.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2015. 
Senast publicerat 5.8.2016 10:18