Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Eduskunta hyväksyi lain liikenteen palveluista

Julkaistu 19.4.2017 15:25
Muokattu 19.4.2017 15:31

Eduskunta hyväksyi lain liikenteen palveluista

Eduskunta on hyväksynyt lain liikenteen palveluista, joka hallituksen esitysvaiheessa nimetty liikennekaareksi.

Eduskunta hyväksyi lain täysistunnon toisessa käsittelyssä keskiviikkona 19. huhtikuuta. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta, mutta hylkäsi mietinnön vastalauseessa olleet kolme lausumaehdotusta.

Valiokunnan mietintöön sisältyneet, eduskunnan hyväksymät kolme lausumaehdotusta ovat:

1. Eduskunta edellyttää valtioneuvoston huolehtivan siitä, että luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamisen viranomaisvalvonta säilyy tehokkaana ja lupasääntelyn keventämisen myötä ei synny harmaaseen talouteen tai markkinahäiriöihin liittyviä ilmiöitä.

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tiellä tapahtuvan ammattimaisen kuljettamisen määritelmää erityisesti harmaan talouden torjunnan osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin liikennemarkkinoiden terveen ja tasapuolisen toimintaympäristön turvaamiseksi.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tiiviisti nyt säädettävän lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimiin sääntelyn muuttamiseksi. Valtioneuvoston tulee antaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle kirjallinen selvitys lain vaikutuksista ja mahdollisista muutostarpeista viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Pidemmän aikavälin seurantaa ja vaikutuksia koskeva selvitys tulee antaa valiokunnalle viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Eduskunta hylkäsi 2. käsittelyn äänestyksissä (19.4.2017) seuraavat vastalauseeseen tehdyt lausumaehdotukset (sd./vas.)

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi nyt säädettävän lain ja erityisesti taksiliikennelain yhteentoimivuuden ja tekee viipymättä tarvittavat muutosesitykset ennen lain liikenteen palveluista voimaantuloa.  (äänestys 1)

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkasti lakimuutoksen vaikutuksia liikennemarkkinoihin kiinnittäen erityisesti huomiota harmaan talouden torjuntaan sekä erilaisten verojen ja velvoitteiden asianmukaiseen suorittamiseen. Norminpurku ei saa johtaa epäterveen kilpailun kasvamiseen. (äänestys 2)

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii nykyisen järjestämistavan ja sääntelyn hengessä taksilainsäädännön tulevassa alan kehittämisessä digitalisaation ja teknologian kehityksen myötä. (äänestys 3)

Asia on eduskunnan osalta käsitelty loppuun. Laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Lain 63 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 3/2017

Aihealueet
Täysistunto