Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Perustuslakivaliokunta: Kuntien yhdistymisselvityksille vähintään 6 kuukautta aikaa sote-lain tultua hyväksytyksi

Julkaistu 18.6.2013 0:00
Muokattu 18.6.2013 18:36
 

Perustuslakivaliokunta: Kuntien yhdistymisselvityksille vähintään 6 kuukautta aikaa sote-lain tultua hyväksytyksi

Perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 20/2013) kuntarakennelaista on valmistunut.

Lausunnossa valiokunta ottaa kantaa kuntarakenneuudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen väliseen yhteyteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus on valiokunnan saaman tiedon mukaan tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014.

Valiokunta arvioi, että kuntien perustuslainvoimaisesti suojatun itsehallinnon kannalta ei ole hyväksyttävää velvoittaa kuntaa tekemään ratkaisuaan tämänkaltaisessa asetelmassa epävarmaan tietoon perustuen. Yhtä lailla ongelmallinen olisi tilanne, jossa kunnille jäisi hyvin lyhyt aika päätösten tekemiseen täsmällisen ja lopullisen tiedon saatuaan.

Tämän vuoksi on valiokunta pitää välttämättömänä, että kunnille annetaan lainsäädäntöratkaisujen
tultua hyväksytyiksi riittävästi aikaa tehdä yhdistymisselvitykset ja mahdolliset yhdistymisesitykset. Tämä aika ei valiokunnan mielestä voi olla ainakaan kuutta kuukautta lyhyempi.

Varsinaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen lakiesitykseen valiokunta ei ottanut lausunnossaan lainkaan kantaa. Perustuslakivaliokunta arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen sisältöä vasta asiaa koskevan lakiesityksen tultua eduskuntaan.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös mahdolliseen kuntakokoon ja kuntarakenteeseen. Lausunnossa todetaan, että kuntien on tarkoitettu olevan yleisesti ottaen maakuntia pienempiä hallintoyksikköjä. Tämä asettaa rajat sille, millaiseksi kuntarakenne voidaan Suomessa tavallisen lain säännöksin muodostaa. Lainsäätäjällä ei ole perustetta täysin vapaasti muuttaa kuntarakennetta ja kasvattaa kuntakokoa.

Lausuntoon sisältyy kolme eriävää mielipidettä. 

Aihealueet