Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tulotietojärjestelmää koskevan lainsäädäntökokonaisuuden

Julkaistu 7.12.2017 16:05
Muokattu 7.12.2017 16:08

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tulotietojärjestelmää koskevan lainsäädäntökokonaisuuden

​Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tulotietojärjestelmää koskevan lainsäädäntökokonaisuuden (VaVM 20/2017 vp – HE 134/2017 vp) muutettuna.

Esityksellä luodaan ne lainsäädännölliset puitteet, joissa perusteilla oleva, kansallisen tason tulorekisteri tulisi toimimaan. Sitä ohjaamaan säädettäisiin uusi laki tulotietojärjestelmästä, joka tulisi voimaan jo ensi vuoden alusta. Lisäksi eräitä verolakeja täydennettäisiin tarvittavalta osin jo nyt. Sosiaalilainsäädäntöön tarvittavat muutokset ovat sen sijaan vielä valmisteilla ja niistä on tarkoitus antaa lakiehdotukset eduskunnalle ensi vuoden alkupuolella.

Lakiehdotusten ajoitus kuvaa myös sitä vaiheistusta, jota hankkeessa on pidetty hallittavuuden vuoksi tarpeellisena. Valmiudet tulorekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönotolle ovat olemassa vuoden 2019 alusta, jolloin tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttäisivät Verohallinto, eläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos sekä työttömyysvakuutusrahasto. Muut käyttäjät tulisivat mukaan vuoden 2020 alusta, jolloin tulorekisteriin alettaisiin tallettaa myös eläkkeitä ja muita etuustuloja koskevat tiedot.

Uudistus on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi nostettua julkisten palvelujen digitalisointia. Sen keskeisenä tavoitteena on keventää työnantajayritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla tulotietoihin liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Jatkossa velvollisuudet voitaisiin hoitaa yhdellä kertaa keskitettyä sähköistä tiedonvälityspalvelua käyttäen. Olennaista olisi myös, ettei kerran annettuja tietoja tarvitsisi antaa uudelleen.

Keskitetty, reaaliaikaisiin tietoihin perustuva järjestelmä tehostaa myös viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa, nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa päätösten oikeellisuutta. Tulorekisterin käyttöönotto sisältyy myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vuosia 2016 – 2020 koskevan toimenpideohjelman 20 hankkeen listalle. Merkitystä on erityisesti tulorekisterin tietojen reaaliaikaisuudella.

Rekisteri vahvistaa osaltaan myös kansalaisten oikeutta valvoa itseään koskevia tietoja, koska se tarjoaa reaaliaikaisen mahdollisuuden tarkastella itseä koskevia tietoja. Myös tältä osin uudistus vastaa hallitusohjelman digitalisaatioon liittyviä tavoitteita.

Esitys on siis laajavaikutteinen ja merkittävä. Koska siihen sisältyy henkilötietojen suojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, se on ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Valtiovarainvaliokunnan ehdottamat muutokset aiheutuvat pääosin perustuslakivaliokunnan huomautuksista. Ne eivät vaikuta kuitenkaan järjestelmän peruspiirteisiin. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä talousvaliokunta ovat antaneet puoltavat lausuntonsa esityksestä.

Mietintö hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 20/2017

Aihealueet
Valiokunnat; Valtiovarainvaliokunta