Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ympäristövaliokunta hyväksyi ympäristönsuojelulakia koskevan kokonaisuudistuksen

Julkaistu 4.6.2014 0:00
Muokattu 4.6.2014 15:56
 

Ympäristövaliokunta hyväksyi ympäristönsuojelulakia koskevan kokonaisuudistuksen

Eduskunnan ympäristövaliokunta hyväksyi ympäristönsuojelulakia koskevan kokonaisuudistuksen (YmVM 3/2014) keskiviikkona 4. kesäkuuta. Ympäristönsuojelulaki on keskeisin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva laki. Kokonaisuudistus on mittava ja se sisältää myös ympäristönsuojelun valvonnan tehostamista ja uutta valvontamaksua koskevat säännökset.
Kokonaisuudistukseen sisältyy turvetuotannon sijoittamista koskeva 13 §, jonka täsmentämistä perustuslakivaliokunta antamassaan lausunnossa edellyttää. Ympäristövaliokunta ehdottaa 13 §:n täsmentämistä perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

Valiokunta ehdottaa uuden 4 momentin hyväksymistä, jolla tarkennetaan valtioneuvoston soidensuojelua koskevassa periaatepäätöksessä tarkoitetun soiden luonnontilaisuusasteikon 0-2 luokan soiden rajautuminen koko säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Uuden säännöksen mukaan turvetuotanto voidaan säännöksen estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut.

Mietintöön sisältyy perussuomalaisten ja keskustan vastalauseet.

Aihealueet