Viimeksi julkaistu 26.3.2020 9.48

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2020 vp M 4/2020 vp  M 6/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksistaMuu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Eduskunta
M 4/2020 vp
M 6/2020 vp
PeVM 6/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (M 4/2020 vp). 

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (M 6/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (PeVM 6/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4—11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. 
  Helsingissä 25.3.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri