Eduskunnan kirjelmä
EK
20
2018 vp
Eduskunta
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017
K 18/2018 vp
TaVM 12/2018 vp
Asia
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017 (K 18/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 12/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 2.10.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 3.10.2018 15:51