Eduskunnan kirjelmä
EK
22
2018 vp
Eduskunta
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
K 16/2018 vp
PeVM 3/2018 vp
Asia
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017 (K 16/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 3/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 4.10.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 14:12