Eduskunnan kirjelmä
EK
8
2018 vp
Eduskunta
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa
K 1/2018 vp
K 19/2017 vp
TrVM 1/2018 vp
Asia
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2017 (K 1/2018 vp). 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa (K 19/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 1/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta. 
Helsingissä 2.5.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 7.5.2018 12:03