Eduskunnan kirjelmä
EK
9
2019 vp
Eduskunta
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
K 10/2019 vp
LiVM 5/2019 vp
Asia
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018 (K 10/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 5/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 16.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 10.33