Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 9/2019 vp K 10/2019 vp  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018

K 10/2019 vp
LiVM 5/2019 vp

Asia

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018 (K 10/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 5/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 16.10.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri