Keskustelualoite
KA
19
2018 vp
Matti
Vanhanen
kesk
ym.
Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi
Eduskunnan puhemiehelle
Kansainvälisen politiikan toimintaympäristöä leimaa vastakkainasettelu, joka on nähtävissä monella rintamalla niin Suomen ja EU:n lähiympäristössä kuin maailmanlaajuisestikin. Erityisen selvänä vastakkainasettelu näkyy parhaillaan Lähi-idässä: Syyrian konflikti jatkuu ja Jemenissä on käynnissä sota, joka on johtanut yhä pahenevaan humanitaariseen kriisiin maassa. Maiden rajojen ulkopuolisten toimijoiden toiminta ja vaikutuspyrkimykset ovat osaltaan vaikuttaneet konfliktialueiden tilanteiden heikentymiseen ja monimutkaistumiseen ja jännitteiden kasvamiseen. Vallitsevissa oloissa humanitaarisen avun ja kaupallisten toimitusten perillepääsyä ei usein ole pystytty turvaamaan ja avustusjärjestöjen toimintaedellytykset ovat jääneet toteutumatta.  
Niin alueellisilla toimijoilla kuin kansainvälisellä yhteisölläkin on vastuu ja velvollisuus toimia näiden konfliktien ratkaisemiseksi ja alueiden vakauttamiseksi, jotta ihmishenkiä voidaan pelastaa ja inhimillistä hätää ja kärsimystä lieventää.  
Lisääntyneen vastakkainasettelun edessä on tärkeää eduskunnassakin käydä keskustelua siitä, millaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluja Suomella ja EU:lla on käytettävissään eri konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi ja millaisella kansainvälisellä ja alueellisella yhteistyöllä vastakkainasetteluja pystytään parhaiten vähentämään.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi mukaan lukien humanitaarisen avun perillepääsy ja toimintaedellytysten varmistaminen. 
Helsingissä 13.12.2018 
Matti
Vanhanen
kesk
Pertti
Salolainen
kok
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Simon
Elo
sin
Tiina
Elovaara
sin
Pekka
Haavisto
vihr
Seppo
Kääriäinen
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Antti
Rinne
sd
Mikko
Savola
kesk
Lenita
Toivakka
kok
Jutta
Urpilainen
sd
Stefan
Wallin
r
Ben
Zyskowicz
kok
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Viimeksi julkaistu 14.12.2018 10.54