Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.32

Keskustelualoite KA 19/2018 vp 
Matti Vanhanen kesk ym. 
 
Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

Kansainvälisen politiikan toimintaympäristöä leimaa vastakkainasettelu, joka on nähtävissä monella rintamalla niin Suomen ja EU:n lähiympäristössä kuin maailmanlaajuisestikin. Erityisen selvänä vastakkainasettelu näkyy parhaillaan Lähi-idässä: Syyrian konflikti jatkuu ja Jemenissä on käynnissä sota, joka on johtanut yhä pahenevaan humanitaariseen kriisiin maassa. Maiden rajojen ulkopuolisten toimijoiden toiminta ja vaikutuspyrkimykset ovat osaltaan vaikuttaneet konfliktialueiden tilanteiden heikentymiseen ja monimutkaistumiseen ja jännitteiden kasvamiseen. Vallitsevissa oloissa humanitaarisen avun ja kaupallisten toimitusten perillepääsyä ei usein ole pystytty turvaamaan ja avustusjärjestöjen toimintaedellytykset ovat jääneet toteutumatta.  

Niin alueellisilla toimijoilla kuin kansainvälisellä yhteisölläkin on vastuu ja velvollisuus toimia näiden konfliktien ratkaisemiseksi ja alueiden vakauttamiseksi, jotta ihmishenkiä voidaan pelastaa ja inhimillistä hätää ja kärsimystä lieventää.  

Lisääntyneen vastakkainasettelun edessä on tärkeää eduskunnassakin käydä keskustelua siitä, millaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluja Suomella ja EU:lla on käytettävissään eri konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi ja millaisella kansainvälisellä ja alueellisella yhteistyöllä vastakkainasetteluja pystytään parhaiten vähentämään.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi mukaan lukien humanitaarisen avun perillepääsy ja toimintaedellytysten varmistaminen. 
Helsingissä 13.12.2018 
Matti Vanhanen kesk 
Pertti Salolainen kok 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Simon Elo sin 
Tiina Elovaara sin 
Pekka Haavisto vihr 
Seppo Kääriäinen kesk 
Aila Paloniemi kesk 
Antti Rinne sd 
Mikko Savola kesk 
Lenita Toivakka kok 
Jutta Urpilainen sd 
Stefan Wallin 
Ben Zyskowicz kok 
Maarit Feldt-Ranta sd