Lisätalousarvioaloite
LTA
1
2016 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin (30 000 000  euroa)
Eduskunnalle
Viime aikojen uutiset mm. Microsoftin irtisanomisista ja Talvivaaran kaivoksen todennäköisestä alasajosta lisäävät tarvetta julkiselle työllisyystoimille. Vaikka työllisyyden kehittymisessä on ollut pientä käännettä parempaan, on työllisyystilanne koko maassa heikko. Kuitenkin panostukset työllisyyden hoitoon ovat olleet täysin riittämättömiä. Vuoden 2015 aikana työvoimatoimistot eivät pystyneet tarjoamaan palkkatukea ja starttirahoja niin paljon kun olisi tarvittu. Hallitus leikkasi varsinaisessa talousarviossaan vuoden 2016 määrärahoja julkisista työvoima- ja yrityspalveluista. 
Työttömyyden pitkittämisen sijaan tulee tukea aktiivisia toimia, joilla madalletaan kynnystä itsensä työllistämiseen yritystoiminnan kautta tai mahdollistetaan palkkatuen turvin työelämään pääsy tai paluu pitkän työttömyyden tai muun syyn vuoksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 30 000 000 euroa momentille 32.30.51 julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. 
Helsingissä 31.5.2016 
Peter
Östman
kd
Sari
Tanus
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 1.6.2016 10:34