Lisätalousarvioaloite
LTA
16
2018 vp
Jari
Ronkainen
ps
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 2956 parantamiseen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie—Pyhäniementie (600 000 euroa)
Eduskunnalle
Maantie 2956 eli Rantatie on Hollolan kirkonkylässä sijaitseva Lahden ja Hollolan välinen yhdystie. Rantatien parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie—Pyhäniementie, Hollola olisi tärkeää koululaisten turvallisen koulutien toteuttamiseksi sekä parantamaan suositun ulkoilu- ja liikuntareitistön käyttömahdollisuutta. Suunnitteluosuus on 4,5 kilometriä pitkä osuus Hollolan kirkolta itään Lahden suuntaan. 
Tien keskimääräinen liikennemäärä (KVL) on suunnitteluosuudella 1 200—1 500 ajoneuvoa/vrk ja kesäaikaan noin 300 ajoneuvoa enemmän. Raskaanliikenteen osuus on 3— 4 %. Tie on 6—7 metriä leveä ja asfalttipäällysteinen. Rantatien nopeusrajoitus on 60 km/h. Kirkon läheisyydessä rajoitus on 50 km/h ja kirkon kohdalla on rajoitusalue 40 km/h. Suunnitteluosuudella on sattunut viiden vuoden aikana kuusi liikenneonnettomuutta, joista yksi on johtanut loukkaantumiseen. Onnettomuudet ovat olleet kääntymis- ja risteämisonnettomuuksia. Maankäytön lisääntymisen, vilkkaan koululaisliikenteen sekä vilkkaan kuntoiluliikenteen vuoksi kevyen liikenteen olosuhteet ovat Rantatiellä puutteelliset. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat kevyelle liikenteelle puutteellisia. Tilanne pahenee ajan myötä maankäytön lisääntyessä Rantatien pohjoispuolen asuinalueiden kaavoitusten myötä. 
Rantatien kevyen liikenteen väylän hanke on ollut lukuisten aiempien suunnitelmien ja selvitysten kohteena. Kokonaishankkeesta osa on jo toteutettu. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli n. 2 miljoonaa euroa, mutta osan jo toteuduttua hankkeen kustannusarvio tällä hetkellä on n. 1,2 miljoonaa euroa. Suunnitelma on ollut Hollolan kunnan käsittelyssä ja nyt kunnan päätöksellä hankkeeseen on varattu määrärahaksi puolet kustannusarviosta, eli 600 000 euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 600 000 euroa momentille 31.10.20 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Rantatielle. 
Helsingissä 5.6.2018 
Jari
Ronkainen
ps
Viimeksi julkaistu 6.6.2018 13:20