Lisätalousarvioaloite
LTA
2
2016 vp
Tarja
Filatov
sd
ym.
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työllistämiseen, pitkäaikaistyöttömien palkkatukeen ja kotouttamistoimiin (30 000 000 euroa)
EduskunnalleT
Talousarvioesitys vuodelle 2016 sisälsi aktiiviseen työvoimapolitiikkaan yhteensä 158 miljoonan euron leikkaukset, vaikka työttömyys nousi jo vuonna 2015 ennakoitua nopeammin. Monen TE-toimiston alueella työllistämisrahat ovat käytännössä loppu. Kolmas sektori työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä, eikä heille ole monen TE-toimiston alueella enää myönnetty palkkatukea. Siksi esitämme, että työllistämismäärärahoja lisätään ja lisäys kohdennetaan suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 30 000 000 euroa momentille 32.30.51 nuorten työllistämiseen, pitkäaikaistyöttömien palkkatukeen ja kotouttamistoimiin. 
Helsingissä 31.5.2016 
Tarja
Filatov
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Viimeksi julkaistu 1.6.2016 10:34