Lisätalousarvioaloite
LTA
3
2016 vp
Riitta
Myller
sd
Lisätalousarvioaloite Valtion asuntorahaston valtuuksiin tehtävistä muutoksista
Eduskunnalle
Valtion asuntorahaston (ARA) varoja on käytettävä vuokra-asumisen ja asukkaiden hyödyksi lisäämällä kohtuuhintaista vuokra-asuntorakentamista ja korjausrakentamista ja parantamalla asuinmukavuutta ja viihtyvyyttä sekä vähentämällä asumisen sosiaalisia ongelmia. 
Matalasuhdanteen aikana korjausrakentamiseen panostamalla voidaan lisätä aktiivisuutta rakennusalalla. Merkittävä määrä 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja kerrostaloja on tullut korjaus-ikään. Korjausrakentamiseen on tarpeen enemmän kuin hallituksen ehdottamat 35 miljoonaa euroa, joka myönnetään korjausavustuksina kahdelta eri budjettimomentilta. Viime kaudella suhdanneluontoinen korjausrakentaisen panostus oli 155 miljoonaa euroa ja panostus tuli asuntorahastosta, jolloin vaikutukset valtion talousarvioon olivat pienet. Tässä lisätalousarvioaloitteessa ehdotetaan avustuksen myöntövaltuuden lisäämistä 15 000 000 eurolla. 
Momentille ei myönnetä määrärahaa. Ehdotan seuraavaa muutosta momentin 35.20.60 perusteluosaan. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää momentin 35.20.60 perusteluihin maininnan, että vuonna 2016 saa Valtion asuntorahaston varoista myöntää korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 30 000 000 euroa. 
Helsingissä 31.5.2016 
Riitta
Myller
sd
Viimeksi julkaistu 1.6.2016 15:01