Talousarvioaloite
TAA
105
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-7 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Tutkimuksen tulee olla resurssi, joka edistää maamme kehitystä ja hyvinvointia. Tavoitteena tulee Suomessa olla korkealaatuinen ja relevantti tutkimus, joka synnyttää uusia ajatuksia ja innovaatioita. Tutkimusmäärärahojen oikein kohdistamiseksi on tärkeää, että niiden tahojen, joilla on parhaat tiedot ja edellytykset hyvin perusteltujen ja tieteellisten arvioiden tekemiseen, tulisi tehdä arvio ja päättää tutkimus- ja kehitysmäärärahoista. Näihin riippumattomiin tahoihin kuuluvat esim. Suomen Akatemia ja Tekes.  
Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä hallitus ehdottaa, että valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta saisi yhteensä 11,4 miljoonaa euroa. Määräraha on sama kuin vuoden 2017 talousarviossa ja siis jälleen 5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015. Hallitus haluaa siis itse jakaa poliittisesti tutkimusmäärärahoja. Valtioneuvosto ei ole se taho, jolla on parhaat edellytykset arvioida, miten tutkimusmäärärahat kohdennetaan, eikä poliitikkojen tehtävänä ole valita seuraavaa voittajaa. Tämän vuoksi esitämme, että valtioneuvoston määrärahaa vähennetään 7 000 000 euroa, jolloin loppusumma on 4 400 000 euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta vähentää 7 000 000 euroa momentilta 23.01.22 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan ehdotetusta määrärahasta. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Mats
Löfström
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Joakim
Strand
r
Eva
Biaudet
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 13:42