Talousarvioaloite
TAA
106
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saamelaiskäräjien avustukseen (410 000 euroa)
Eduskunnalle
Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Heillä on perustuslaissamme suojattu asema, ja Suomi on jo pitkään puolustanut voimakkaasti alkuperäiskansojen oikeuksia kansainvälisissä yhteyksissä. 
Saamelaiskäräjien tekemä työ saamelaisten kulttuurin ja elinkeinojen vahvistamiseksi on täysin edistämisen arvoista myös valtiovallan taholta. Saamelaisten edellytykset harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan ovat todellisuudessa heikentyneet. On myös olemassa vaara, että saamelainen kulttuuri ja saamen kieli häviävät perinteisten elinkeinojen mukana. Tämä kehitys on pysäytettävä, ja siksi saamelaiskäräjille on turvattava riittävän suuri valtion määräraha. 
Saamelaiskäräjät tekee myös tärkeää työtä saamelaisen kultturin ymmärryksen lisäämiseksi. Lisäksi saamelaiskäräjät tarvitsee riittävät resurssit parlamentaarisen työn ja kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 410 000 euroa momentille 25.01.50 saamelaiskäräjien avustukseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Mats
Löfström
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 13:42