Talousarvioaloite
TAA
112
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä syyttäjälaitoksen toimintamenoihin (2 168 000 euroa)
Eduskunnalle
Oikeudenhoito on demokraattisen oikeusvaltiomme peruspilareita. Oikeudenhoidon toimivuus edellyttää myös, että kaikki ketjun osat eli poliisi, syyttäjä, tuomioistuin, vankeinhoito ja ulosotto toimivat. Tämä tarkoittaa, että esim. syyttäjälaitoksen resurssiongelmat näkyvät myöhäisemmässä vaiheessa tuomioistuimissa, koska asiat jäävät odottamaan eli ketjuun syntyy eräänlainen tukos. Tämä puolestaan johtaa käsittelyaikojen pitenemiseen, mikä heikentää kansalaisten oikeusturvaa. Toimiva oikeudenhoito on ratkaiseva maamme kilpailukyvylle. Yritysten on voitava luottaa siihen, että niiden asiat käsitellään joustavasti ja tehokkaasti tuomioistuimissa. Maallamme ei ole varaa vaarantaa oikeuslaitoksen toimivuutta ja ihmisten perusoikeutta oikeusturvaan. Tämän vuoksi oikeudenhoidon riittävän resurssitason turvaaminen on erittäin tärkeää. 
Ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja poliittisten puolueiden välillä oli suuri yksimielisyys oikeudenhoidon tarvitsemasta tasokorotuksesta. Valitettavasti hallitus ei ole toteuttanut tätä tavoitetta riittävän suuressa määrin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 168 000 euroa momentille 25.30.01 syyttäjälaitoksen toimintamenoihin oikeusturvan ylläpitämiseen. 
Helsingfors 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Stefan
Wallin
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 13:44