Talousarvioaloite
TAA
118
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuteen peruspalvelujen järjestämiseen (40 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Psyykkiset ongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja vuosittain miljardikustannukset yhteiskunnalle. Valitettavasti mielenterveysasiat ovat jääneet sivuun sote-uudistuksessa. Tämän vuoksi haluamme nostaa mielenterveysasiat kansallisen politiikan keskiöön. Tarvitsemme pitkän aikavälin kansallisen mielenterveysohjelman, mutta tarvitsemme myös heti panostuksia varhaiseen puuttumiseen ja riittävästi psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 40 000 000 euroa momentille 28.90.30 kuntien valtionosuuteen peruspalvelujen järjestämiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Mats
Nylund
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:18