Talousarvioaloite
TAA
119
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen (25 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomessa on nykyisin hieman yli 300 kuntaa. Yli puolessa kunnista on alle 6 000 asukasta. Kuntien määrä on pienentynyt viime vuosina valtiovallan määrätietoisten toimien seurauksena. Vuonna 1997 kuntia oli vielä 452. Pienet kunnat kattavat puolet maamme pinta-alasta, mutta niissä on vain 15 prosenttia asukkaista ja 10 prosenttia työpaikoista. Meillä on yhdeksän kaupunkia, joissa on yli 100 000 asukasta: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio. Näissä kaupungeissa on 37 prosenttia Suomen asukkaista ja 40 prosenttia työpaikoista. 
Visionamme on vahvat peruskunnat myös tulevaisuudessa. Tällä tavalla voidaan turvata lähipalvelut ja paikallisdemokratia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen myötä suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy 18 uudelle maakunnalle vuodesta 2020 lähtien. Tämä tarkoittaa, että merkittävä osa kunnan tehtävistä siirretään pois paikallisesta päätöksenteosta. Mielestämme kunnilla voisi myös tulevaisuudessa olla vastuu esim. perussosiaalihuollosta. Tässä onnistumiseksi tarvitaan tukea, jotta kunnat voivat solmia vapaaehtoisia kuntaliitoksia täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Haluamme, että kunnilla on selkeitä ja merkittäviä tehtäviä sen sijaan, että vastuuta siirrettäisiin uusille alueille.  
Haluamme lisätä valtion tukea kuntauudistuksille turvataksemme vahvan kuntakentän myös tulevaisuudessa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 25 000 000 euroa momentille 28.90.31 kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Stefan
Wallin
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:18