Talousarvioaloite
TAA
122
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite opintolainojen valtiontakaukseen osoitetun määrärahan vähentämisestä (-23 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Korkea osaaminen, koulutus ja sivistys ovat olleet Suomen menestyksen perusta. Koulutus on myös Suomen tulevan menestyksen avaintekijä. Lyhytnäköisten leikkausten sijaan meidän on nyt panostettava osaamiseen ja sivistykseen pärjätäksemme kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Laadukas ja maksuton koulutus on edellytyksenä kaikkien kansalaisten yhdenvertaisille menestymismahdollisuuksille sosioekonomisesta taustasta riippumatta. 
Opintotuki on opiskelijan perusturva. Minkään muun väestöryhmän perustoimeentuloon ei olla kohdistamassa näin suuria leikkauksia. Tämä kertoo hallituksen välinpitämättömyydestä opiskelijoita ja koulutusta kohtaan. Opiskelijoiden työnä on opiskelu. Heidänkin on voitava elää ilman pakkoa ottaa lainaa. Koulutuksellinen tasa-arvo on asia, josta Suomessa olemme olleet ylpeitä. Nyt hallituksen leikkauspolitiikka tuhoaa tämän. Hallituksen on syytä perua nämä opiskelijoiden perusturvaan kohdistuvat kohtuuttomat leikkaukset. 
Opintotuen leikkauksista luopumalla opintotuen ei myöskään enää tarvitse muodostua lainapainotteiseksi, kuten hallitus ehdottaa, ja näin ollen opintolainan valtiontakauksen tarve vähenee. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta vähentää 23 000 000 euroa momentilta 29.70.52 opintolainojen valtiontakaukseen ehdotetusta määrärahasta.  
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Löfström
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:32