Talousarvioaloite
TAA
125
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sotakorvauskuunari Vegan ja Pietarsaaren Vanhan sataman telakka-alueen kunnostamiseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Sotakorvauskuunari Vega on yksi 91 puukuunarista ja 535 aluksesta, joita toimitettiin Neuvostoliitolle vuoteen 1952 saakka osana sotakorvauksia, jotka asetettiin Suomelle aselevon ja rauhan ehdoksi. Vegaa käytettiin Tallinnaan sijoitettuna koululaivana siihen saakka, kun se poistettiin käytöstä vuonna 1979, jonka jälkeen sen kunnossapito laiminlyötiin. Vuonna 1997 Viron valtio luovutti aluksen lahjana Vega-säätiölle, ja se kuljetettiin Tallinnasta Pietarsaareen. Vega edustaa suomalaisen puulaivarakennustaidon huippua ja on ainutlaatuinen mm. liimapuupalkkien tuolloin aivan uraauurtavan käytön vuoksi. Aluksella on kansallista historiallista merkitystä Suomelle ja Suomen itsenäisyydelle.  
Vega on huonossa kunnossa ja on hajoamassa. Vega-säätiön tavoitteena on nyt kunnostaa alus sekä rakentaa näyttelytila, johon alus voidaan asettaa näytteille taustaksi luennoille ja innoittajaksi syventymiseen Suomen dramaattiseen taisteluun itsenäisyytensä puolesta. Tila toimisi näyttelytilana, museona ja kokoontumistilana. Näyttelytilan arvioidaan olevan valmis vuonna 2019. 
Laivan kunnostaminen ja näyttelytilan rakentaminen ovat suuria hankkeita, jotka ovat täysin riippuvaisia ulkopuolisesta rahoituksesta. Sotakorvauskuunari Vegalla on historiallinen merkitys Suomelle, ja tämän kunnostamishankkeen myötä kansalaiset ja ennen kaikkea nuoret voivat perehtyä merkittävään osaan Suomen historiaa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 29.80.50 Vega-hankkeeseen, mm. sotakorvauskuunari Vegan sekä Vanhan sataman telakka-alueen kunnostamiseen Pietarsaaressa. 
Helsinki 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Thomas
Blomqvist
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Nylund
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:42