Talousarvioaloite
TAA
126
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Meidän vastuullamme on toimia siten, että nuoret saavat parhaan mahdollisen alun elämään ja että yhteiskunta tukee aktiivisesti erityistuen tarpeessa olevia. Tässä tavoitteessa onnistumiseksi tarvitaan voimavaroja. Vaihtoehto, jossa nuoria ei auteta eteenpäin, aiheuttaa pidemmän päälle huomattavasti suuremmat kustannukset. 
Sen lisäksi, että kyseessä on taloudellinen menetys, nuoren ihmisen syrjäytyminen on tietysti myös henkilökohtainen tragedia. Jokaiselle nuorelle on taattava mahdollisuus päästä eteenpäin elämässään, ja etsivä nuorisotyö on yhtenä työkaluna sen toteuttamisessa. 
Ennalta ehkäisevä toiminta etsivänä nuorisotyönä ja työpajatoimintana ovat erittäin tärkeitä nuorten syrjäytymisen estämisessä. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 29.91.51 nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.  
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Stefan
Wallin
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:42