Talousarvioaloite
TAA
127
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 4H-järjestöjen toimintaan (600 000 euroa)
Eduskunnalle
4H on yksi Suomen suurimmista nuorisojärjestöistä. Järjestö toimii koko maassa, ja sen painopiste on edelleen maaseudulla. Noin 2 600 4H-kerhossa opitaan mm. vuorovaikutustaitoja ja käytännön taitoja, ja kerhot tarjoavat kehittävää harrastustoimintaa nimenomaan maaseudun lapsille ja nuorille. 
4H auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. Kolme askelta työelämään -toimintamalli vastaa juuri niihin tavoitteisiin, joita hallitusohjelmassa asetetaan syrjäytymisen ehkäisylle sekä nuorten työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden edistämiselle. Toiminnan kautta nuoret saavat valmiudet aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen. 
Koulutuksissa omaksutaan käytännön työtaitoja ja työelämän pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä 4H-yhdistyksen toimiessa työnantajana. Vuosittain 4H-yhdistykset työllistävät 8 000 nuorta työelämävalmennustoiminnassaan. Järjestön kehittämä Ajokortti työelämään -kurssi valmentaa nuoria ensimmäisiin työsuhteisiin ja asiakaspalvelutehtäviin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa, ja siihen on tähän mennessä osallistunut ainakin noin 35 000 nuorta eri puolilla Suomea. Nuori voi myös perustaa oman 4H-Yrityksen yhdistyksen ja henkilökohtaisen yritysohjaajan tuella. Omien yritysten perustaminen onkin ollut verrattain suosittua nuorten keskuudessa.  
4H pystyy vähäisillä resursseillaan yhdistettynä suureen määrään vapaaehtoistyötä saamaan aikaiseksi kattavan toiminnan, joka vastaa yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin. Nuorten työllistäminen ja yritteliäisyyteen kannustaminen on pitkällä aikavälillä erittäin kannattavaa.  
Nuorten työelämään kouluttaminen, työllistäminen, työpanoksen markkinointi ja työnantajavelvollisuuksien täyttäminen ei ole mahdollista ilman palkattuja toimihenkilöitä, 4H-yhdistysten toiminnanjohtajia. Tämä merkitsee mm. sitä, että 4H-yhdistysten työllistämien 8 000 nuoren määrä tulee romahtamaan, jos määrärahaa leikataan.  
Eduskunta on useiden vuosien ajan korottanut talousarvioesityksen 4H-nuorisotyöhön osoitettua määrärahaa sekä edellyttänyt, että hallitus ottaa huomioon eduskunnan tahtotilan seuraavan budjetin valmistelussa. Siitä huolimatta hallitus on päättänyt vuoden 2018 talousarvioesityksessään esittää määrärahojen leikkaamista 600 000 eurolla eli 15,4 prosentilla. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 600 000 euroa momentille 30.10.55 4H-järjestöjen toimintaan. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Nylund
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:42