Talousarvioaloite
TAA
133
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenoihin (7 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Meidän pitää tehostaa elintarviketurvallisuuden viranomaistehtäviä. Osana tehostamista on sellaisten tehtävien vähentäminen, joissa kaksi viranomaista hoitaa käytännössä samoja tehtäviä. Elintarviketurvallisuusviraston toimintaa voitaisiin tehostaa kahdessa kohdassa. Ensimmäinen on elintarviketurvallisuuden laboratoriopalvelut Elintarviketurvallisuusvirastossa ja Tullissa. Siirtämällä laboratoriopalvelut Tullille toimintaa voitaisiin tehostaa vaarantamatta kuluttajien turvallisuutta. Laboratoriopalveluiden siirtäminen edellyttäisi Tullin toimintamenojen lisäämistä 1 500 000 euroa. Siirrosta saataisiin näin ollen kolmen miljoonan euron säästö.  
Toisena on eläinten hyvinvoinnin sekä eläin- ja kasviterveyden valvonta. Tällä hetkellä sekä Elin-tarviketurvallisuusviraston että ELY-keskuksen valvojat voivat käydä tiloilla tarkastamassa samoja eläimiä ja papereita, tosin eri päivinä. Siirtämällä valvonta ELY-keskuksiin tilakäyntejä pystytään koordinoimaan paremmin ja vähentämään. Tällöin toiminta tehostuisi ja tulisi kustannustehokkaammaksi, mikä helpottaisi tilojen elämää. Leikkaamalla 14 miljoonaa ELY-keskuksille voitaisiin siirtää 7 miljoonaa niiden lisääntyviin tehtäviin ja edelleen saataisiin 7 miljoonan säästö. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 7 000 000 euroa momentille 32.01.02 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenoihin. 
Helsingfors 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Mats
Nylund
r
Stefan
Wallin
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:46