Talousarvioaloite
TAA
135
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä puurakentamisen tutkimuksen edistämiseksi (1 100 000 euroa)
Eduskunnalle
Puurakentamisen edistäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Biotalous on myös yksi hallituksen kärkihankkeista. Puurakentamisella on kokoaan suurempi merkitys koko metsäbiotalouden onnistumisessa, sillä puutuotealalla on keskeinen rooli metsäteollisuuden raaka-ainehuollossa. Noin 70 prosenttia puutuotteista päätyy rakentamiseen, jossa niiden käytön kilpailukyky tulee varmistaa. Puurakentamisen edistämisellä on myös vahva ilmastollinen merkitys: pieni puutalo varastoi noin 30 tonnia hiilidioksidia. 
Puurakentamisen edistämisen suurimpia kompastuskiviä ovat tällä hetkellä palomääräykset ja yhtenäisten standardien puute. Asian korjaamiseksi tulisi Tekesin tutkimusmääräahojen puitteissa käynnistää hanke puurakenteisten rakennusten palomääräysten tarkistamiseksi, tavoitteena erityisesti pintaluokkien tarkistaminen ja puun käytön laaja-alaistaminen rakentamisessa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 100 000 euroa momentille 32.20.40 puurakentamisen tutkimuksen edistämiseksi. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Stefan
Wallin
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 15:04