Talousarvioaloite
TAA
137
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rokotusvalistuksen ja rokotuskattavuuden lisäämiseksi Pohjanmaalla (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Kansallinen rokotusohjelma kattaa nykyisin kuusi eri rokotetta, jotka suojaavat 13 eri taudinaiheuttajalta. Rokote tarjotaan kaikille lapsille Suomessa laumasuojan saavuttamiseksi haitallisia sairauksia vastaan. Laumasuojalla tarkoitetaan sitä, miten suuren osan väestöstä pitää olla rokotettu, jotta jokin tauti ei leviäisi ja jotta myös rokottamattomia voidaan suojata. Rokotuskattavuus Suomessa on yleensä hyvä, mutta suurten epidemioiden riskin välttämiseksi meidän on huolehdittava sen riittävyydestä kokonaisuudessaan.  
Nykyisin esim. tuhkarokon rokotuskattavuus on huolestuttavan pieni monissa kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon rokotuskattavuus on alle 90 % monin paikoin Pohjanmaalla. Tämä koskee vuonna 2012—2014 syntyneitä lapsia. Alueella asuvat perheet ovat suhtautuneet epäluuloisesti näitä tauteja vastaan suojaavan MPR-rokotteen antamiseen lapsille mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi. Pietarsaaren seudulla ainoastaan noin 83 % vuonna 2013 syntyneistä lapsista on saanut MPR-rokotteen. Luku on hälyttävän alhainen. Tämän vuoksi esim. tuhkarokon tartuntariski on nyt suuri. Tartuntariskin poistamiseksi rokotusasteen tulisi olla noin 95 %. Koko maan keskiarvo on 94,8 %. 
Koko maassa hyvälle tasolle pääsemiseksi valistus ja tiedotuksen tehostaminen on tarpeellista erityisesti Pohjanmaalla. Tämän avulla voisimme saada perheiden rokotushalukkuuden lisääntymään. Informaation ja tiedon tarjoamiseksi rokotuksista ja lasten terveydestä kolmivuotinen rokotusvalistushanke olisi paikallaan.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 33.03.04 rokotusvalistuksen ja rokotuskattavuuden lisäämiseksi Pohjanmaalla. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Nylund
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 15:06