Talousarvioaloite
TAA
141
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ensihoitoon ja pelastushelikopteritoimintaan Pohjanmaalla (6 000 000 euro)
Eduskunnalle
Vuonna 2014 oikeusasiamiehelle jätettiin kantelu pelastushelikoptereiden epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta Suomessa. Kantelussa nostettiin esiin, että ensihoitolääkärin saaminen hädässä oleville potilaille ei ole yhdenvertaista maamme eri osissa. Kantelussa tuotiin esiin, että meillä on alueita, jotka kuuluvat jopa kolmen pelastushelikopterin vastuualueeseen, kun taas toiset eivät kuulu mihinkään vastuualueeseen.  
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on selvittänyt tilannetta maassamme ja toteaa kantelun lähettäneen henkilön olevan oikeassa asiassaan. Oikeusasiamies toteaa, että tilanne ei ole yhdenvertainen koko maassa. Hänen päätöksensä perustuu laintulkintoihin, mm. perustuslain yhdenvertaisuussäännökseen. Oikeusasiamies on todennut kiireellisten tarpeiden olevan ainakin Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Hän pitää tärkeänä, että ensihoitopalveluita järjestettäessä huolehditaan lääkärihelikoptereiden yhdenvertaisesta saatavuudesta maan eri puolilla.  
Toimiva sairaan- ja terveydenhoito on hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareita. Meidän on voitava luottaa siihen, että me saamme ja meidän läheisemme saavat sopivaa hoitoa, silloin kun sitä tarvitaan. Tämä koskee erityisesti kiireellisiä tapauksia, joissa oikean hoidon saamisessa voi olla kyse joidenkin minuuttien pelivarasta, mikä puolestaan vaikuttaa lopputulokseen yksilön mahdollisen elämän jatkumisen kannalta.  
Potilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta, ja erityistä huolta herättää sairaanhoito Pohjanmaalla. Helikoptereiden merkitys muodostuu yhä tärkeämmäksi, koska hallitus suunnittelee päivystyssairaaloiden vähentämistä. Tämä kehitys ei ole kestävää. Sote-uudistuksessa on monia avoimia kysymyksiä. Ensihoito ja ambulanssien ja helikoptereiden sijoittaminen on vain yksi niistä, mutta sitäkin tärkeämpi, koska kiireelliset sairaustapaukset eivät ole ennustettavissa. Päätös ensihoidon ja pelastushelikoptereiden yhdenvertaisesta jakautumisesta maassa ei saa jäädä ainoastaan oikeusasiamiehen toteamukseksi.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 6 000 000 euroa momentille 33.60.40 ensihoitoon ja pelastushelikopteritoimintaan Pohjanmaalla. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Nylund
r
Thomas
Blomqvist
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 15:42