Talousarvioaloite
TAA
144
2017 vp
Laura
Huhtasaari
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 ja kantatien 43 liittymän turvallisuuden parantamiseen Harjavallassa (500 000 euroa)
Eduskunnalle
Kokemäenjokilaaksossa on yksi Suomen isoimmista raskaan teollisuuden keskittymistä. Teollisuus, Porin satama ja alueen kaupungit muodostavat kiinteän kokonaisuuden, joka sijaitsee nauhamaisesti Kokemäenjokea seuraavan valtatien 2 varrella.  
Valtatien riittävä kapasiteetti erityisesti yhteysvälillä Pori—Harjavalta on edellytys toimivalle liikennejärjestelmälle.  
Valtatien 2 ja kantatien 43 ramppiliittymän turvallisuutta Harjavallassa tulee kiireellisesti parantaa rakentamalla kiertoliittymä. Parantamisen suunnitelmat ovat rakennussuunnitelmia myöten valmiit. Toteutuksen kustannusarvio on 0,5 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 31.10.20 kiertoliittymn rakentamiseen valtatien 2 ja kantatien 43 liittymään Harjavallassa. 
Helsingissä 29.9.2017 
Laura
Huhtasaari
ps
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Kauko
Juhantalo
kesk
Kristiina
Salonen
sd
Krista
Kiuru
sd
Jari
Myllykoski
vas
Viimeksi julkaistu 13.10.2017 14:30