Talousarvioaloite
TAA
145
2017 vp
Laura
Huhtasaari
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 Kaanaan liittymän toteutukseen Porissa (600 000 euroa)
Eduskunnalle
Kokemäenjokilaaksossa on yksi Suomen isoimmista raskaan teollisuuden keskittymistä. Teollisuus, Porin satama ja alueen kaupungit muodostavat kiinteän kokonaisuuden, joka sijaitsee nauhamaisesti valtatien 2 varrella. Valtatien riittävä kapasiteetti on edellytys toimivalle liikennejärjestelmälle.  
Kaanaan liittymän varassa valtatien 2 varrella toimii mm. kemianteollisuutta edustava Venatorin tehdas, jonne ollaan parhaillaan investoimassa 300 miljoonan euron edestä. Tiesuunnitelma liittymästä on tehty, mutta se vanhenee vuonna 2018. Liittymän toteutus on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ensi vuoden suunnitelmassa. Kustannusarvio on 0,6 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 600 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 2 Kaanaan liittymän toteutukseen Porissa. 
Helsingissä 29.9.2017 
Laura
Huhtasaari
ps
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Kauko
Juhantalo
kesk
Kristiina
Salonen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Viimeksi julkaistu 13.10.2017 14:30