Talousarvioaloite
TAA
146
2015 vp
Annika
Lapintie
vas
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuviksi (7 500 000 euroa)
Eduskunnalle
Varsinais-Suomessa on vajaakäytössä olevia rautateitä, jotka voitaisiin suhteellisin alhaisin kustannuksin ottaa uudelleen henkilöliikenteen käyttöön. Toimiva paikallisjunayhteys tukisi ekologista ja vähäpäästöistä yhdyskuntasuunnittelua ja positiivista kehitystä koko Varsinais-Suomen alueella. Paikallisjunat palvelisivat työmatkaliikennettä, koulu- ja opiskelumatkoja sekä asiointimatkoja Turun kaupunkiseudulle. Väliasemat tarjoaisivat liityntäpysäköinnin ja sujuvat vaihtoyhteydet kaukoliikenteeseen. 
Ratahallintokeskus laati vuonna 2007 yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa selvityksen Varsinais-Suomen maakunnallisesta paikallisjunaliikenteestä rataosilla Turku—Salo, Turku—Loimaa ja Turku—Uusikaupunki. Selvityksestä käy ilmi, että olemassa olevat rautatiet asemineen ja seisakkeineen tarjoavat hyvän pohjan taajamajunaliikenteen käynnistämiseen nopealla aikataululla ja suhteellisen alhaisin kustannuksin.  
Mainittujen kolmen rataosuuden kunnostaminen paikallisjunaliikenteelle soveltuvaksi maksaisi yhteensä 55 miljoonaa euroa. Kustannukset aiheutuvat asemien ja seisakkeiden rakentamisesta ja parantamisesta sekä investoinneista ratainfrastruktuuriin ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Paikallisjunaverkoston ulottaminen Saloon merkitsisi 15 miljoonan, Loimaalle 10 miljoonan ja Uuteenkaupunkiin 30 miljoonan euron investointeja.  
Vilkkaimmin liikennöidyn Turku—Salo-rataosuuden kunnostamiseksi riittäisi kahden henkilöliikennepaikan parannustyö (Paimio, Piikkiö), kahden uuden henkilöliikennepaikan rakentaminen (Halikko, Littoinen), yksi neljän kilometrin mittainen kohtausraide (Hajala) sekä yhden tasoristeyksen poistaminen. 
Paikallisjunaliikenteen kehittäminen on perusteltua aloittaa Turun ja Salon väliseltä rataosuudelta. Rataosuuden kunnostaminen voitaisiin toteuttaa vuosina 2016—2017, jotta paikallisjunaliikenne voitaisiin aloittaa jo vuonna 2018.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 7 500 000 euroa momentille 31.10.77 Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuviksi. 
Helsingissä 9.10.2015 
Annika
Lapintie
vas
Viimeksi julkaistu 21.10.2015 11:10