Talousarvioaloite
TAA
146
2017 vp
Laura
Huhtasaari
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pori—Tampere-radalla sijaitsevien tasoristeysten poistamiseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Pori—Tampere-rata on merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteen väylä. Rataosuuden turvallisuuden lisäämiseksi ja Pori—Helsinki-henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentämiseksi radan tasoristeykset tulisi poistaa.  
Turvallisuuden kannalta kiireellisimmät poistettavat tasoristeykset Satakunnassa ovat Peipohja, Haistila, Kurittu ja Tattara. Merstolan tasoristeys Harjavallassa tulisi korvata jo suunnitellulla alikululla. Pori—Kokemäki-rataosuuden tasoristeysten poisto vaikuttaisi myönteisesti myös valtatien 2 liikennekäytävän turvallisuuteen ja maankäyttöön. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 31.10.20 Pori—Tampere-radan tasoristeysten poistamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Laura
Huhtasaari
ps
Jari
Myllykoski
vas
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Viimeksi julkaistu 13.10.2017 14:30