Talousarvioaloite
TAA
147
2015 vp
Annika
Lapintie
vas
Talousarvioaloite Turun raitiotien rakentamisesta
Eduskunnalle
Turun kaupunkiseudulla ajanmukainen raitiotie on nopeuden, matkustusmukavuuden, kaupunkikuvan ja ympäristön kannalta ylivoimaisesti paras joukkoliikennevaihtoehto. Sujuvana ja viihtyisänä matkustustapana raitiotie on tehokkain tapa lisätä joukkoliikenteen käyttäjien määrää ja vähentää yksityisautoilua. Raitiotie tukee myös elinkeinoelämää ja koko seudun kilpailukykyä ja kasvua. Samalla se ohjaa palvelujen, työpaikkojen, liiketilojen ja asumisen sijoittumista järkevästi. 
Vuonna 2012 valmistuneessa liikennepoliittisessa selonteossa valtio sitoutui osallistumaan kaupunkien raideliikennehankkeisiin 30 prosentin maksuosuudella. Turun raitiotiestä on laadittu yleissuunnitelma, jonka mukaan raitiotien rakentamiskustannukset ovat 303 miljoonaa euroa, mikä sisältää suunnittelutarkkuuteen ja kokemukseen perustuvan arvion mukaisesti 15 % arvaamattomia kustannuksia. 
Juuri nyt on hyvä hetki investoida isoihin joukkoliikennehankkeisiin, sillä korot ovat matalalla ja osaavaa työvoimaa on työtä vailla. Turun raitiotien yleissuunnitelman mukaan hankkeen työllistämisvaikutus olisi peräti 4 750 henkilötyövuotta.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää momentin 31.10.77 perusteluihin maininnan, että liikenne- ja viestintäministeriö valtuutetaan sopimaan valtion osallistumisesta Turun kaupungin raitioliikenteen rakentamiskustannuksiin 30 prosentin osuudella siten, että valtuudesta saa aiheutua yhteensä enintään 90 900 000 euron meno. 
Helsingissä 9.10.2015 
Annika
Lapintie
vas
Viimeksi julkaistu 21.10.2015 11:10