Talousarvioaloite
TAA
148
2015 vp
Annika
Lapintie
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonsuojelualueiden hankintaan (22 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten elinympäristöjen ja metsälajien taantuminen vuoteen 2025 mennessä. Vapaaehtoiseen suojeluun perustuvan ohjelman konkreettisena tavoitteena on suojella pysyvästi noin 96 000 hehtaaria ja saada määräaikaisen suojelun sekä luonnonhoitohankkeiden piiriin 82 000 hehtaaria. Tavoitteista on saavutettu noin puolet. Nyt luonnonsuojeluun tarkoitettujen rahojen vähentyessä koko METSO-ohjelman jatko on uhattuna. METSO-ohjelman jatko tulee turvata siten, että ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan. 
Soidensuojeluohjelman valmistelu keskeytettiin viime hallituskauden lopulla. Soidensuojelu ei voi perustua vapaaehtoisuuteen ilman toimivaa korvausmenettelyä esimerkiksi samalla tavalla kuin METSO-ohjelmassa. 
Luonnonsuojelualueiden hankintaan kohdistuva säästöpäätös ja tasomuutos tulee perua, jotta luonnon monimuotoisuuden säilyminen voidaan turvata. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 22 000 000 euroa momentille 35.10.63 luonnonsuojelualueiden hankintaan. 
Helsingissä 9.10.2015 
Annika
Lapintie
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Jari
Myllykoski
vas
Kari
Uotila
vas
Viimeksi julkaistu 21.10.2015 11:10