Talousarvioaloite
TAA
160
2017 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa (200 000 euroa)
HE 106/2017 vp
Eduskunnalle
Potilasvakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2013 Suomessa tehtiin 7 788 potilasvahinkoilmoitusta. Näistä 2 387 ilmoitusta johti korvauksiin. Korvauksia maksettiin vuonna 2013 38,7 miljoonaa euroa. Kaikista korvatuista vahingoista 93 prosenttia oli hoitovahingoista maksettuja korvauksia. Infektiovahinkoja oli viisi prosenttia. Potilasvahingoista tehtyjen ilmoitusten määrä ja vahingoista maksetut korvaukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla viime vuosina. Potilasvahinkojen ennaltaehkäisyyn on panostettava jo hoitoalan opintoja suoritettaessa. Opintoihin tulee lisätä koulutusta liittyen aseptiikkaan ja erilaisiin hoitotoimenpiteisiin liittyvissä asioissa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 29.20.21 potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa. 
Helsingissä 29.9.2017 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 12.10.2017 10:34