Talousarvioaloite
TAA
161
2017 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Uudenmaan alueen kevyen liikenteen väylähankkeisiin (1 000 000 euroa)
HE 106/2017 vp
Eduskunnalle
Uudenmaan alueella on vielä paljon teitä, joilla ei ole kevyen liikenteen väylää. Koulutiellä kulkeminen ja esimerkiksi tien ylitys muodostuvat lapsille vaaratilanteiksi, joissa uhkana on vakavat onnettomuudet. Yksi järkyttävä ja vakava onnettomuus tapahtui vuosi sitten Uudellamaalla Vihdissä Olkkalantiellä, jossa kahdeksanvuotias pikkupoika tienpiennarta koulumatkalla kulkiessaan jäi kuorma-auton töytäisemäksi ja menehtyi. Lasten tiellä liikkumisen turvallisuuden parantaminen on erittäin tärkeä asia, ja meidän tulee kohdentaa siihen resursseja myös tätä talousarviota enemmän.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 Uudenmaan alueen kevyen liikenteen väylähankkeisiin. 
Helsingissä 29.9.2017 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 12.10.2017 10:34