Talousarvioaloite
TAA
162
2017 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Haapajärven alueen maanteiden perusparannukseen ja kunnostamiseen (1 000 000 euroa)
HE 106/2017 vp
Eduskunnalle
Maaseudun elinvoimaisuuden perusasia on kunnossa pidetty tiestö. Haapajärvellä on useita perusparannusta vaativia maanteitä, jotka vaativat perusparannusta ja kunnostamista. Hyvä tiestö turvaa paitsi yritysten kuljetusten hoitamista myös paikallisten asukkaiden liikkumista ja päivittäistä asiointia. Esitän tällä talousarvioaloitteella määrärahaa neljän eri tien perusparanuskohteeseen: yhdystie 7682 Oksava—Ahola—Parkkila, yhdystie 7630 Tiitonranta—Autioranta, yhdystie 18400 Välioja—Kuona ja yhdystie 18357 Autiorannantie. Korjauksen tarve määrällisesti on 5—15 kilometriä/tie. Teiden korjaustarve on ollut hyvin pitkään tiedossa, joten määrärahan esitys kohteille on perusteltu. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 Haapajärven alueen tiestön perusparannukseen ja kunnostamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 12.10.2017 10:34