Talousarvioaloite
TAA
163
2017 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saattohoitolain valmistelutyön aloittamiseen (200 000 euroa)
HE 106/2017 vp
Eduskunnalle
Suomesta puuttuu erillinen saattohoitolaki, jolla turvataan potilaan subjektiivinen oikeus hyvään ja oikea-aikaiseen saattohoitoon Suomessa. Tällä talousarvioaloitteella esitän, että lain valmistelu aloitetaan Suomessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 33.01.01 saattohoitolain valmistelutyön aloittamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 12.10.2017 10:34